Pokud příliš nesledujete americkou politiku, možná vám unikl nedávný památný Obamův výrok "you did not build that" (videoklip, pasáž od cca 32:45), jímž v podstatě totálně degraduje význam či spíše popírá existenci úspěchu jednotlivce, jako výsledku jeho vlastního produktivního úsilí. Obama jím samozřejmě vyvolal obrovskou vlnu spravedlivé kritiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestli tento Obamův symbolický výrok plně a explicitně neobnažuje surově kolektivistickou povahu jeho myšlení a světonázoru americké levice, tak už sotva nějaký jiný. Socialistická Evropa je v destrukci zbytků individualismu (a tím nutně i civilizace) mnohem dále než Amerika, ale v tomto případě se evropští kolektivističtí intelektuálové zřejmě mají co učit.

"Pomsta nul" nazval svou reakci Harry Binswanger. Je vynikajícím filozofickým shrnutím významu Obamova hanebného projevu.

(Čtenáři nehovořící anglicky mě laskavě omluví, že oba odkazy uvádím na originální americké zdroje.)