"Český export má slabiny - závislost na eurozóně, Německu a automobilovém průmyslu. To má změnit nová exportní strategie, kterou představili premiér a ministr průmyslu." To jsem se dnes dočetl na ihned.cz.

Takže já myslím, že soudruzi z ODS a jim podobní socialisté by neměli zůstat jen u nějaké strategie. Chtějí-li tito kolektivisté stanovovat nějaké "národohospodářské cíle" a úspěšně tak dále vést tuto zemi ke komunistickým, diktátorským zítřkům, neměli by zůstávat jen u tak nepřímých a chabých nástrojů budování naší rozvinuté socialistické společnosti jako jsou nějaké "proexportní programy". Měli by si rovnou vzít příklad ze svých starších soudruhů z KSČ a zřídit plánovací komise a vytyčit komplexní národohospodářské linie, nebo, ještě lépe, uzákonit pětiletky. Dokud tak neučiní, tak ty sobecké firmy si stejně budou hledat cestu za soukromým ziskem v té odporné socialistické spleti paragrafů. 

 

Jak může někdo nazývat stranu, která činí takovéto kroky, pravicovou? Vždyť se tato hanebná strana v principu neliší od soudruhů v opozici, kteří jsou ve svém sledování socialismu alespoň mnohem konzistentnější, otevřenější a upřímnější.

Soudruzi, vězte, že úkolem státu není zabezpečovat hospodářský rozvoj země, nýbrž chránit individuální práva. Vy je pošlapáváte, pácháte zlo, trvale a v masovém měřítku. Zasloužíte opovržení.