Střídání "zimního" a "letního" času je škodlivým kolektivistickým nesmyslem, je zlem. „Národohospodářským úsporám“ je obětována fyziologická rovnováha mnoha lidí, kteří dvakrát ročně řadu dnů fyzicky trpí vynucenou nepřirozenou změnou. Není podstatné, zda to k nějakým úsporám, vede nebo ne, podstatné je že člověk je primární, nikoli abstraktní pojem společnost. Žádná společnost a žádná ekonomika neexistuje, jsou to jen pojmy. Reálně existují jen jednotlivci, jejichž racionálním zájmem je dobrovolně spolupracovat, protože jim z toho plyne obrovský individuální prospěch. Ano, odmítání absurdního střídaní času je sobecké. Sobectví je dobrem. Sobectví není žití na úkor jiných ani bezohlednost a pohrdání ostatními, sobectví je racionální sledování vlastního života a hodnot. Sledování vlastních racionálních zájmů nijak nebrání ostatním, aby činili totéž.