Ustavení Národní ekonomické rady vlády by mělo smysl, pokud by v ní byli ekonomové, kteří by vládě a veřejnosti především vysvětlili, co je příčinou světové ekonomické krize. Přiznali by, že příčinou světové krize není selhání trhů a kapitalismu, ale selhání světového socialismu, jehož hlavním znakem jsou existence centrálního bankovnictví a dlouhodobé ničivé vměšování státu do ekonomiky.

Dále by navrhli řadu radikálních opatření k deregulaci, privatizaci, k omezení veřejných výdajů a snížení daňového břemene. Zároveň by začali pracovat na strategii přechodu od centrálního bankovnictví k plně deregulovanému bankovnictví založenému na objektivních penězích ukotvených ve zlatě.

Nic z toho se neděje, naopak zmíněná rada vlády přichází s dalšími nesmyslnými státními zásahy a "podporami", které kradou peníze jedněm a dávají je druhým a samozřejmě ničemu nepomohou. Kosmetické snížení sociálního pojištění je v rámci balíku zveřejněných návrhů směšně nevýznamné.

Národní ekonomická rada vlády tedy přinese pouze více ničení a škody, nikoli užitek.

A i kdyby navrhovala a prosazovala rozumné kroky, musela by českou veřejnost upozornit, že Česko se nemůže vyhnout důsledkům světové krize, protože je malou ekonomikou výrazně závislou na mezinárodním obchodu a tedy zahraniční poptávce. Zotavení české ekonomiky drtivým způsobem závisí na tom, jakou politiku prosazují velké světové ekonomiky. Zatím je tato politika katastrofální a naše národní ekonomická rada ke světovému požáru pouze přispívá svou troškou oleje.

Ačkoli opatření, která navrhuje ČSSD, znamenají ještě ničivější útoky státu vůči podnikání a produktivním lidem, v principu se návrhy NERV od návrhů ČSSD neliší. 

V obou případech jde o hanebná opatření přinášející ještě více socialismu a tedy více destrukce.